Dasar Keselamatan

Dasar Keselamatan Malaysian Government Web Archive

Arkib Negara Malaysia (ANM) komited dan patuh kepada Dasar Keselamatan ICT bagi memastikan bahawa semua transaksi yang dilaksanakan melalui perkhidmatan dalam talian ini adalah selamat, sulit dan dilindungi.
 
Sebarang pautan kepada aplikasi MyGWA atau sebaliknya tidak dibenarkan sama sekali. Menyebarkan maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman, menceroboh dan percubaan untuk menggodam atau apa-apa yang menjejaskan reputasi ANM dan perkhidmatan awam adalah dilarang.
 
Pelanggaran kepada Dasar Keselamatan di atas boleh dikenakan tindakan berdasarkan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Pindaan 1986), Undang-undang Siber Malaysia, Akta Perlindungan Data Peribadi 2009 dan Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629).
 

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP