Berkenaan MyGWA

Berkenaan Malaysian Government Web Archive (MyGWA)

Malaysian Government Web Archive (MyGWA) :
Arkib : Intipati Kepada Masa
Pengarkiban web adalah satu proses pengumpulan kandungan laman web untuk memastikan maklumat tersebut disimpan dan dipelihara kekal di Arkib Negara Malaysia untuk memastikan ianya dapat diakses oleh para penyelidik, sejarawan, dan orang ramai.

Bermula pada tahun 2017, Arkib Negara Malaysia telah mula mengarkibkan laman web kerajaan Malaysia yang terpilih melalui sistem yang dikenali sebagai Malaysian Government Web Archiving (MyGWA). Pengarkiban laman web bertumpu kepada laman web kerajaan Malaysia dan akan dibuat secara berkala mengikut ketetapan. Akses kepada MyGWA adalah secara percuma.
 

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP