Dasar Privasi

Dasar Privasi Malaysian Government Web Archive

Arkib Negara Malaysia komited untuk memastikan Dasar Privasi ini dipatuhi mengikut standard keselamatan tertinggi dan kerahsiaan maklumat. Dasar Privasi ini adalah bagi penggunaan dan perlindungan ke atas sebarang maklumat yang diberikan. Kedua-dua pihak bertanggungjawab melindungi data peribadi yang didaftarkan. Ciri-ciri perlindungan yang dimaksudkan adalah:
 
Data peribadi pengguna

Semua maklumat peribadi yang diberikan semasa pertanyaan menerusi emel adalah untuk kegunaan rasmi Arkib Negara Malaysia sahaja.
 
Pindaan Dasar

Sebarang pindaan kepada Dasar Privasi ini akan dikemas kini dan berkuatkuasa serta-merta.
 

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP